Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası bu siteyi veya bu site aracılığıyla, ya da bu siteyle bağlantılı olarak sağlanan hizmetler neticesinde bu hizmetlerden faydalanan kullanıcıların kişisel verilerinin ne şekilde işlendiği ve korunduğu ile ilgili bilgi sunma amacıyla hazırlanmıştır.

http://www.palmiyesineklik.com, Akşemsettin Mahallesi, Yazı caddesi, No: 10 Sincan/ANKARA adresinde sunulan bir hizmettir.

Sitemiz üzerindeki hizmetlerden faydalanan kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikasında yer alan şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

İşlenen Kişisel Veriler

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunlarına uygun olarak kurulmuş olan şirketimiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuata uygun olarak kimliğinizi, belirli veya belirlenebilir kılınan her türlü bilginizi, özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, bizle paylaştığınız her türlü bilgiyi Veri Sorumlusu sıfatıyla korur, işler, kullanır ve saklar.

İşlenen kişisel veriler kullanıcı tarafından sağlanmakta olup kullanıcının bizzat www.palmiyesineklik.com ile paylaştığı bilgiler şunlardır: ad, soy ad, telefon numarası, adres bilgisi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kullanıcıların kişisel verilerini, kanuni sınırlar çerçevesinde yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla ölçülü ve sınırlı olmak üzere hukuka uygun olarak işlenmektedir.
Kullanıcılara sunulan hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak, site içi deneyimlerini zenginleştirmek, şirket raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinde kullanmak, istatistiksel değerlendirmeler yapmak, pazar araştırmalarında bulunmak, yeni ürün ve hizmetleri kullanıcılara tanıtmak ve yine bu amaçlarla veri tabanları oluşturmak ve ayrıca www.palmiyesineklik.com üzerinden sunulan reklamları kişiselleştirilebilmek amacıyla da bu veriler kullanıcı bilgileri ifşa edilmeden kullanılabilir. Kullanıcı, var olan hizmetleri kullandığı takdirde, bu sayılan veri işleme faaliyetlerine açıkça onay vermiş sayılacaktır.

Kanun uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel veriler kullanıcıların ayrıca rızası alınmaksızın işlenebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde sayılan istisnalar şunlardır:

•Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
•Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
•Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
•Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
•İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
•Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
•İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Çerezlerin Toplanması Ve Kullanımı

Site ziyaret edildiğinde “cookies” (çerez) olarak adlandırılan bazı bilgi ve dosyalar, kullanıcının sitenin kullanımını kolaylaştırması amacıyla saklanıp daha sonra da kullanılabilir. Bir çerezin kullanıcı tarafından kabul edilmesi sonucunda depolanan bilgi türü kişisel bilgisayara özgüdür ve internet protokol adresi, bilgisayarın web sitesini ziyaret tarih ve saati, web sitesinin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği ve ulaşılmak istenen web sayfalarının kullanıcıya sunulup sunulmadığı gibi verileri içerir. Bu bilgiler anonimdir. Kişiye ait değil, bilgisayara aittir.

Çerez verilerinden, web sitesinin kullanımına ilişkin daha fazla bilgiye sahip olmak ve web sitesinin ideal seviyede çalışıp çalışmadığını görebilmek amacıyla yararlanılır.

Dijital platformda yer alan çerezler üzerinden kişisel verileriniz toplanabilir, toplanan veriler kanuna uygun olarak işlenebilir, aktarılabilir ve saklanabilir. Web sitesinin kullanılması halinde işbu gizlilik politikası kabul edilmiş sayılacaktır.

Bilgisayarın ayarları değiştirilerek bu bilgiler silinebilir ya da bloke edilebilir. Bu bilgiler silinir ya da bloke edilirse, internet sitesinin bazı özelliklerinden yararlanılamayabilir.

WhatsApp chat