Kullanım Koşulları

www.palmiyesineklik.com sitesinin tüm hakları Palmiye Sineklik’e ait olup sitenin kullanıcılar tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tâbidir. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlere bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişemeyebilir veya siteyi kullanamayabilirsiniz. Ancak eğer böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. Kullanım Koşulları da dâhil olmak üzere Palmiye Sineklik, site ve site uzantısı kapsamında sunulan hizmetleri, ürünleri, fikir ve sanat eserlerini, sitede sunulan herhangi bir bilgi ve veriyi, önceden herhangi bir ihtar veya ihbar yapmaya gerek olmaksızın değiştirme, site yayınına ara verme, site yayınını tamamen durdurma ve siteyi en geniş kapsamda yeniden düzenleme haklarını saklı tutmaktadır. Palmiye Sineklik ’in “Site Kullanım Şartları” üzerinde yapacağı değişiklikler, sitede yayımlanmalarıyla birlikte yürürlüğe girer ve bu değişiklikler, kullanıcı tarafından site ’ye girilmesi, herhangi bir şekilde erişim yapılması veya sitenin kullanılması ile birlikte kabul edilmiş olur. Siteye giriş yapan, siteyi ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, siteye erişen ve/veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm ziyaretçiler bu sayfada düzenlenmiş olan “Palmiye Sineklik Web Sitesi Kullanım Şartları”na uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Genel Koşul ve Hükümler

Palmiye Sineklik, sitede mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak bu bilgilerin her zaman güncel olmayabileceği ve Kullanıcılar tarafından gözetilmelidir.

Siteye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (sitede bulunan ürünler, bilgiler, metinler, resimler, markalar, ikonlar, görsel veya işitsel vs. imgeler, video klipler, tasarımlar, kataloglar, dosyalar, listeler, datalar, kodlar, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb.) münhasıran Palmiye Sineklik ‘in mülkiyetindedir. Sitede yer alan her türlü bilgi, görüntü ve materyaller; sitenin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz. Sitede sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Satan Eserleri Kanunu’na aykırı olacak, hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.

Palmiye Sineklik mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak siteyi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

Site’nin kullanılması, sitede sunulan veya sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya siteye erişim sebebiyle maruz kalınabilecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kullanıcıların veya üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili Palmiye Sineklik ’in hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle Palmiye Sineklik ’ten her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

WhatsApp chat